เส้นทางที่เดิน

เส้นทางที่เดินมา
เป็นเวลาอันยาวนาน
เวียนวนไม่พ้นผ่าน
อนธการได้สักที
ไยจึงพยายาม
เพียรเดินตามเส้นทางนี้
ไม่คิดจะหลีกหนี
เปลี่ยนวิถีเส้นทางเดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๒