ความอยาก

ความอยากพระสอนไว้
จะอยากได้หรืออยากพ้น
ย่อมทำจิตใจคน
ให้ดิ้นรนจนทิ้งธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ค.๒๕๖๒