พุทธศาสน์

ยามแก่ เจ็บและตาย
ศาสตร์ทั้งหลายล้วนไร้ค่า
ไม่อาจจะนำพา
ความสุขมาให้จิตใจ
มีแต่พุทธศาสน์
พระจอมปราชญ์ตรัสสอนไว้
เป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
นำสุขใจมาได้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ค.๒๕๖๒