ทุกคนที่เกิดมา

ทุกคนที่เกิดมา
ล้วนต้องลาจากโลกนี้
การตายเพื่อความดี
เหล่าวิญญูท่านบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ค.๒๕๖๒