ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
ความดีอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ค.๒๕๖๒