มนุษย์ที่น่าบูชา

มนุษย์ที่เกิดมา
น่าบูชาท่านว่าไว้
คือผู้มีน้ำใจ
คิดเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ค.๒๕๖๒