มวลมิตรในโลกนี้

มวลมิตรในโลกนี้
ชั่วและดีปนกันไป
ท่านว่าจะรู้ได้
ยามมีภัยเกิดกับเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ค.๒๕๖๒