มุ่งแต่ประโยชน์ตน

มุ่งแต่ประโยชน์ตน
ไม่มองคนในสังคม
จะให้เขานิยม
คงได้แต่แค่ฝันไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.ค.๒๕๖๒