ความรู้คู่ความดี

ความรู้คู่ความดี
ทั้งมากมีบริวาร
เพียบพร้อมประสบการณ์
จึงควรคู่เป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒