การดับปวงตัณหา

การดับปวงตัณหา
พระสอนว่าสร้างสุขได้
ทรัพย์-ยศมากเท่าไร
ท่านว่าไม่สร้างสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ค.๒๕๖๒