คนพาล บัณฑิต

กำลังของคนพาล
อยู่ที่การเพ่งโทษคน
กำลังบัณฑิตชน
อยู่ที่ค้นคิดความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ค.๒๕๖๒