ต้องการยุติธรรม

ต้องการยุติธรรม
ปราชญ์แนะนำว่าทำได้
รัก-ชังในหัวใจ
ขับไล่ไปอย่าให้มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ค.๒๕๖๒