แม้สิ่งที่ จะได้

แม้สิ่งที่ จะได้
ท่านสอนให้ดูที่มา
ต้องตามธรรมจรรยา
เท่านั้นหนาจึงรับได้
คำของคนโบราณ
เตือนลูกหลานควรใส่ใจ
เกลียดตัวแต่กินไข่
ถึงอย่างไรก็ไม่ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.ค.๒๕๖๒