ทุกสิ่งที่เกิดมา

ทุกสิ่งที่เกิดมา
พระสอนว่าล้วนดับไป
รู้และทำใจได้
เกิดอะไรไม่ฟุบ-ฟู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.ค.๒๕๖๒