ทุกอย่างที่เกินไป

ทุกอย่างที่เกินไป
ล้วนนำภัยให้แก่ตน
ดังนั้น สาธุชน
ควรรู้ก่อความพอดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.ค.๒๕๖๒