ความทุกข์ที่ลุกลาม

ความทุกข์ที่ลุกลาม
เพราะทำตามตัวตัณหา
โดยมีอวิชชา
เสริมเข้ามาบดบังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒