ต้นเหตุของปัญหา

ต้นเหตุของปัญหา
อวิชชาสาเหตุใหญ่
ไม่รู้ ไม่เข้าใจ
และไม่ทำตามความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.ค.๒๕๖๒