ความมืดเพราะขาดแสง

ความมืดเพราะขาดแสง
แห่งอาทิตย์และจันทรา
มืดนั้นยังน้อยกว่า
อวิชชามาบังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.ค.๒๕๖๒