ชีวิตอยู่ในโลก

ชีวิตอยู่ในโลก
เคราะห์และโชคปนกันไป
ทั้งสองพระสอนไว้
ไม่มีใครได้อย่างเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.ค.๒๕๖๒