รัก-ชังในหัวใจ

รัก-ชังในหัวใจ
แม้ของใครหรือของเรา
ล้วนสร้างความโฉดเขลา
พาจิตใจไกลจากธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒