อันว่าการยึดถือ

อันว่าการยึดถือ
จะด้วยมือหรือด้วยใจ
ล้วนแต่เป็นเหตุให้
หนักทั้งใจและทั้งมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.ค.๒๕๖๒