ขันติ ความอดทน

ขันติ ความอดทน
ใช้ผจญอุปสรรค
ทำใจให้แน่นหนัก
ไม่พ่ายแพ้แก่อารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.ค.๒๕๖๒