กลัวผลต้องดับเหตุ

ควันมี ณ ที่ไหน
ไฟย่อมมี ณ ที่นั้น
ผล-เหตุล้วนสัมพันธ์
เหมือนดังควันคู่กับไฟ
กลัวผลต้องดับเหตุ
แม้เสี้ยวเศษอย่าเหลือไว้
เมื่อเหตุนั้นดับไป
ผลเลวร้ายจึงดับลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.ค.๒๕๖๒