สิ่งที่ไม่มีจริง

สิ่งที่ไม่มีจริง
ยิ่งมีใครไปศรัทธา
เพียรทำและเพียรหา
ก็ยิ่งพาให้งมงาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ค.๒๕๖๒