เชื่อแต่สิ่งที่มี

เชื่อแต่สิ่งที่มี
รู้วิธีปฏิบัติ
ทำตามอย่างเคร่งครัด
จึงพ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ก.ค.๒๕๖๒