ความตายนี้เป็นธรรม

ความตายนี้เป็นธรรม
มีประจำสรรพสัตว์
โดยไม่มีจำกัด
ว่าคนนั้นหรือคนนี้
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ทั้งผู้ร้ายทั้งผู้ดี
ยากจนหรือมั่งมี
มีสิทธิ์ตายได้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ส.ค.๒๕๖๒