อายุปราชญ์ว่าไว้

อายุปราชญ์ว่าไว้
ไม่มีใครขยันเท่า
มืดค่ำหรือรุ่งเช้า
ไม่พักผ่อนหลับนอนเลย
ทุกโมงทุกนาที
ไม่เคยที่จะอยู่เฉย
มีแต่จะล่วงเลย
เดินมุ่งหน้าหาความตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ส.ค.๒๕๖๒