รู้ซึ้งถึงความจริง

รู้ซึ้งถึงความจริง
สละทิ้งความเห็นผิด
เปลี่ยนแปลงความนึกคิด
นี้คือจิตผู้เห็นธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ส.ค.๒๕๖๒