อารมณ์ยามออกฤทธิ์

อารมณ์ยามออกฤทธิ์
แม้ยาพิษไม่ร้ายเท่า
ควบคุมใจของเรา
อย่าวู่วามตามอารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ส.ค.๒๕๖๒