กินคนเดียว

ท่านว่ากินคนเดียว
ไม่แลเหลียวคนอื่นบ้าง
อย่างนี้ไม่มีทาง
ที่จะสร้างสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ส.ค.๒๕๖๒