กลัวเสียและอยากได้

กลัวเสียและอยากได้
ทำจิตใจให้ฟุบ-ฟู
อาจถึงนำไปสู่
ความมืดมิดอวิชชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ส.ค.๒๕๖๒