ใจของแม่แน่นักเรื่องรักลูก

ใจของแม่แน่นักเรื่องรักลูก
ความพันผูกเต็มทรวงเฝ้าห่วงหา
ยิ่งยามลูกจากไปอยู่ไกลตา
ดวงวิญญาณ์แม่ห่วงยิ่งดวงใจ
คิดถึงแม่อย่าแต่แค่วันแม่
เพื่อสมกับรักแท้ที่แม่ให้
จงคิดถึงคุณท่านทุกวันไป
ก่อนจะนอนกราบไหว้ท่านทุกคืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ส.ค.๒๕๖๒