มีจิตคิดแบ่งปัน

มีจิตคิดแบ่งปัน
คุณข้อนั้นท่านสอนว่า
เป็นเหตุที่นำมา
ซึ่งความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ส.ค.๒๕๖๒