คบเด็กมาสร้างบ้าน

คบเด็กมาสร้างบ้าน
คนโบราณท่านห้ามไว้
เพราะเด็กมีจิตใจ
ที่ยังไร้ซึ่งเดียงสา
เมื่อตนไม่พอใจ
หรืออยากได้สิ่งใดมา
ขัดใจก็โกรธา
มักจะพาให้เสียงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒