ทรัพย์ ยศที่มีไว้

ทรัพย์ ยศที่มีไว้
อาจทำให้คนต่างค่า
บางครั้งบางเวลา
มิใช่ว่าเสมอไป
ยาจกหรือเศรษฐี
เวลาที่จะสิ้นใจ
อาการโดยทั่วไป
คงไม่แปลกแตกต่างกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒