ความฝันแม้ทุกสิ่ง

ความฝันแม้ทุกสิ่ง
ย่อมเป็นจริงเพราะความเพียร
ดังนั้น อย่าผิดเพี้ยน
เที่ยวอ้อนวอนขอพรใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ส.ค.๒๕๖๒