ทุกสิ่งโบราณว่า

ทุกสิ่งโบราณว่า
เทวดามากราบไหว้
จอมปลวกหรือต้นไม้
ล้วนศักดิ์สิทธิ์มีฤทธา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ส.ค.๒๕๖๒