สุขทุกข์พระสอนไว้

สุขทุกข์พระสอนไว้
เกิดจากใจก่อนทั้งนั้น
ใจดีนำสุขสันติ์
ใจอาธรรม์นำทุกข์มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ส.ค.๒๕๖๒