เฝ้าคิดแต่ทำบาป

เฝ้าคิดแต่ทำบาป
ย่อมถูกคราบอกุศล
พอกใจให้หมองหม่น
กลายเป็นคนใจโสมม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ย.๒๕๖๒