คิดทำแต่ความดี

คิดทำแต่ความดี
ย่อมเกิดมีบุญกุศล
สั่งสมในใจตน
ให้เป็นคนนิสัยดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ย.๒๕๖๒