การทำไปตามใจ

การทำไปตามใจ
ย่อมทำได้ ถ้าโลกนี้
ทั่วทั้งปฐพี
มีแต่เราอยู่คนเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ย.๒๕๖๒