คนหิว

คนหิวพระสอนว่า
สร้างปัญหาได้ยิ่งใหญ่
แม่ พ่อก็ฆ่าได้
อย่าปล่อยใครหิวนานๆ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ย.๒๕๖๒