อาวุธนักปราชญ์ว่า

อาวุธนักปราชญ์ว่า
อาจใช้ฆ่าศัตรูได้
แต่ว่ามิอาจใช้
ฆ่าเวรกรรมที่ทำมา
เวรกรรมจะหมดไป
ด้วยจิตใจมีเมตตา
และมีอหิงสา
ไม่คิดร้ายทำลายใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ย.๒๕๖๒