ท่าสู้และท่าหนี

ท่าสู้และท่าหนี
ทั้งสองนี้ล้วนสำคัญ
สำหรับใช้ประจัญ
กับศัตรูหมู่ไพรี
ท่าสู้นั้นมีไว้
สำหรับใช้เมื่อได้ที
หากเห็นว่าไม่ดี
ใช้ท่าหนีย่อมปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.ย.๒๕๖๒