มนุษย์นานาจิต

มนุษย์นานาจิต
ความนึกคิดต่างกันไป
ยากนักจักให้ใคร
คิดอะไรเหมือนกับเรา
เขาสูงทะเลลึก
อย่ารู้สึกว่าน่าเศร้า
ทะเลและภูเขา
ช่วยโลกเราให้สวยงาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ย.๒๕๖๒