อายุสรรพสัตว์

อายุสรรพสัตว์
คือจำกัดแห่งเวลา
ที่มัจจุเสนา
พาไปหาพญายม
ถึงเร็วหรือถึงช้า
ตามเวลาที่เหมาะสม
ไปตามกรรมนิยม
คือชั่วดีที่ทำมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.ย.๒๕๖๒