ทิฏฐิ คือความเห็น

ทิฏฐิ คือความเห็น
นี้จัดเป็นเหตุสำคัญ
นำไปสู่สวรรค์
หรือนรกตกอบาย
เห็นถูกสุขสัมฤทธิ์
สมดั่งจิตที่คิดหมาย
เห็นผิดความเลวร้าย
จะไหลหลั่งประดังมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ย.๒๕๖๒