ผีซ้ำและด้ำพลอย

ศัตรูเข้าบีฑา
พวกเรามาช่วยซ้ำเติม
ปัญหาจึงเกิดเพิ่ม
ทุกทิศทางประดังมา
ผีซ้ำและด้ำพลอย
ถ้อยวจีนี้มีค่า
โบราณท่านสอนมา
ยังไม่ละสัจธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ย.๒๕๖๒