ความดีในมนุษย์

ความดีในมนุษย์
จุดเริ่มต้นจากวินัย
เป็นศีลหรือกฎหมาย
ล้วนแต่นำสู่ความดี
ทุกคนต่างเคารพ
ไม่หลีกหลบไม่หน่ายหนี
สังคมคนอย่างนี้
ย่อมจะมีความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.ย.๒๕๖๒