บุคคลผู้เตือนภัย

เมื่อเราไม่เห็นเหว
แม้คนเลวมาบอกให้
ก็ควรจะขอบใจ
ไม่ควรไปคิดเกลียดชัง
บุคคลผู้เตือนภัย
ท่านสอนให้ต้องรับฟัง
อาจหยุดความพลาดพลั้ง
ช่วยให้รอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒